Díky Večerní

Originální text: Martin Gotthard Schneider (Danke für diese Abedstunde)

Díky, za večer, jenž se stmívá,
díky za uplynulý den,
díky, mé srdce vděčně zpívá:
budiž veleben!

Díky, že řídíš hvězdy, nebe,
díky, že bdíš i nad světem,
díky, že jsem tak blízko tebe,
že v tvé mysli jsem.

Díky za všechno krásné, milé,
díky, mé srdce tuší již,
díky, že mne i trpké chvíle
vedly k tobě blíž.

Díky, tvůj svatý pokrm sytil,
díky, s tvým slovem duši mou,
díky, já neustále cítil
skrytou pomoc tvou.

Díky, že jsi mi dal svou sílu,
díky, že jsem směl dobrým být,
díky, žes mi dal schopnost k dílu,
dej i šťastný klid.

Díky, že jsi mi milost skýtal,
díky, že jsi mi odpustil,
díky, kdybys byl hříchy sčítal,
zavržen bych byl.

Díky, že jsi byl stále se mnou,
díky, noc neleká mne víc,
[: díky, až ráno přijdeš jednou,
já ti půjdu vstříc.:]

novinky

minulé tábory

doplňky

edit SideBar

Blix theme adapted by David Gilbert, powered by PmWiki