Dveře Srdce Mého

Dveře srdce mého
otevřel jsem dokořán.
Vejdeš dál, vejdeš dál?
Aspoň jednou vejdi dál.

Cožpak mé dny pominou?
Já neviděl záři Tvou.
Nocí dnem, nocí dnem,
hledá tebe nocí dnem/Pane jen.

Door of My Heart

Bengali Chant translated by Paramhansa Yogananda

Door of my heart,
open wide I keep for Thee.
Wilt Thou come, wilt Thou come?
Just for once, come to me?

Will my days fly away
without seeing Thee, my Lord?
Night and day, night and day,
I look for Thee night and day.

Poslechněte si
http://www.ananda.org/mp3/music/door-of-my-heart.mp3

novinky

minulé tábory

doplňky

edit SideBar

Blix theme adapted by David Gilbert, powered by PmWiki