Naše filozofie

Celotáborová hra a celková filozofie našich táborů podporuje hodnoty jako je:

  • VZÁJEMNÁ TOLERANCE A RESPEKT,
  • EKOLOGICKÝ A ŠETRNÝ POSTOJ K PŘÍRODĚ,
  • ÚCTA K ŽIVOTU,
  • ZDŮRAZNĚNÍ SPOLUPRÁCE PŘED RIVALITOU A SOUTĚŽIVOSTÍ,
  • VŠESTRANNÝ ROZVOJ.

Program obsahuje prvky arteterapie, kreslíme, tvoříme landart, vyrábíme i keramiku, kterou vypalujeme v přírodních pecích. Věnujeme se osobnostnímu rozvoji dětí prostřednictvím divadla, tradičních i netradičních sportovních disciplín. Vždy se snažíme, aby si děti kromě zábavy odnesly i nějaké dovednosti a znalosti.


Každé ráno cvičíme podle systému Jóga v denním životě. Cvičení vedou certifikovaní cvičitelé, kteří mají zkušenosti s cvičením pro děti. Cvičení je uzpůsobeno pro děti podle jejich věku a probíhá ve třech věkových kategoriích. Díky tomu děti cvičí rády a s nadšením.


Samozřejmě také zpíváme při táboráku ať už klasické táborové písně, české badžany nebo také písně sv. Františka z Assisi. I v této oblasti se snažíme o pestrost a každý tábor se děti naučí něco nového. A občas i nějakou novou píseň sami vytvoříme.

novinky

minulé tábory

doplňky

edit SideBar

Blix theme adapted by David Gilbert, powered by PmWiki