Mgr. Petr Gardelka


Petr „Purnanand“ Gardelka

Bláznit je zdravé, pojďte bláznit s námi

Vystudoval Střední pedagogickou školu a speciální pedagogiku. Je absolventem výcviku ve skupinové psychoterapii typu SUR se zaměřením na arteterapii. Profesně se zabývá péčí o ohrožené děti. Od roku 1999 je žákem swámího Mahešvaranandy a od roku 2005 cvičitelem Jógy.

Zabývá se organizováním programů pro děti, mládež a dospělé. Tyto programy vychází z principů jógy a jsou zaměřeny na všestranný rozvoj, vzájemnou spolupráci a šetrný vztah k přírodě. Specializuje se na aplikaci expresivních terapií ve výchovném procesu se zaměřením na arteterapii.

Mezi jeho zájmy patří keramika, tradiční řemesla a hudba.

novinky

minulé tábory

doplňky

edit SideBar

Blix theme adapted by David Gilbert, powered by PmWiki